TÜRK TARİHİNDE 26-30 AĞUSTOS ZAFER HAFTASI

Orta Asya’dan batıya doğru asırlarca göç halinde olan Türklere Anadolu’nun
kapılarını açan 26 Ağustos 1071’deki Malazgirt Meydan Muharebesinin yıl
dönümü ile birlikte Anadolu’ya yönelik üç yıldan fazla süren Yunan
işgaline son veren 26-30 Ağustos Büyük Taarruz; Türk tarihinde 1924
yılından beri Zafer Haftası olarak kutlanmaktadır. Emperyalist işgale ve Sevr
dayatmasına karşı zafere giden yolda büyük bir başarı olan Büyük Taarruzun
yıl dönümünü yurdun dört bir yanında yine coşku ile kutlayacağız. Salgın
hastalık nedeniyle alınan tedbirlere rağmen bu bayram coşkusunu hep birlikte
yaşayacağız. Tabi ki maskemizi takacağız ve sosyal mesafemizi koruyacağız.
Ancak Zafer bayramını da anlamına yakışır şekilde zafer yürüyüşleri ile
kutlayacağız.
26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans
İmparatorluğu arasında meydana gelen ve Selçukluların mutlak zaferi ile
sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk ve gerekse dünya
tarihi açısından önemli stratejik sonuçları olmuştur. Savaştan sonra kısa
sürede Türkler Ege Denizine kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik
merkezli Türkiye Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmıştır. Türkler Anadolu’yu
vatan yaparken, Bizans İmparatorluğu 1453 yılında İstanbul’un fethine
kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir. Malazgirt
Zaferi Türkleri Viyana önlerine kadar Avrupa’nın kapılarını açan tarihi bir
zafer olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine
dördüncü kez Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal Atatürk, taarruz
kararını Haziran ayında aldı ve hazırlıkları gizli olarak yürüttü. Büyük
Taarruz, 26/27 Ağustos gecesi Afyon'dan stratejik bir baskın harekatı ile
başladı, düşman birlikleri kuşatıldı, Mustafa Kemal Paşa'nın idare ettiği
Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde işgalci yunan Ordusunun imha
edilmesi ile Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 30 Ağustos Zaferi ile
birlikte; başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere emperyalizmin desteklediği
Yunan işgali sona erdi, kurtuluş savaşının askeri safhası büyük bir zaferle
kapandı, Türk ordusu işgal altındaki Marmara çevresi, İstanbul ve Trakya’yı
kurtarmak için Marmara bölgesine yönelince İngiliz kuvvetleriyle karşılaştı.
Böylece Kurtuluş savaşında ilk kez o dönemin emperyalist ülkesi İngilizlerle
savaş ihtimali ortaya çıktı. Türk ordusunun kesin zaferi nedeniyle itilaf
devletleri TBMM’ye ateşkes teklifinde bulundu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
resmen tanındığı Mudanya Ateşkes antlaşması imzalandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk olarak 1924'te Dumlupınar'ın Çal Köyü
yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle
''Başkumandan Zaferi'' adıyla kutlandı. İlk törende Mustafa Kemal, milli
mücadele ruhunun canlı tutulmasının önemini vurguladı ve ''Meçhul Asker
Abidesi''nin temelini eşi Latife Hanım ile birlikte attı. Atatürk, 30 Ağustos
1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Zafer Bayramı'nın yıldönümü
dolayısıyla yaptığı konuşma ile milli mücadelenin temel amaçlarının
bağımsızlık, milli egemenlik, laiklik, kadın ve erkek eşitliği ile tam
bağımsız milli ekonomi olduğunu vurguladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı 1924 tarihinden beri Türk Milleti tarafından
coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi
adıyla da bilinen Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasının ardından Yunan
Orduları İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla
Türk topraklarındaki emperyalist destekli Yunan işgaline son verildi. 30
Ağustos sadece memleketin düşman işgalinden tamamen kurtulmasını
sağlamakla kalmamış 1922'de TBMM'nin açılmasıyla fiilen kurulan Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını da kanıtlamıştır. 29 Ekim 1923’de
resmen ilan edilen genç Türkiye Cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyinin
üstüne çıkma hedefi ile medeni dünyanın onurlu bir devleti haline
gelmiştir. Yaklaşık bir asır önce kazanılan zaferin yıl dönümünde,
emperyalizme karşı, mazlum milletlere umut olacak şekilde zafer
kazanan Türk Milletinin ve onun çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Zafer Bayramını kutluyoruz. Tam bağımsızlık ve çağdaş
uygarlık düzeyinin üstüne çıkma mücadelesinde milletimize ve TSK’ya
sağlık ve başarılar diliyoruz.
Dr. Dursun ÇİÇEK, 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili…