Avrupa Alevi Birlikleri  Konfederasyon  (AABF) Eşit Başkanı Hüseyin MAT, Mahzuni Şerif’in Sözlerinden Yola Çıkarak  Aleviliği Kısaca Şöyle Özetledi.

Mahzuni ünümüz bizim
Bulunmaz kinimiz bizim
Cahil bize dinsiz demiş
Sevgidir dinimiz bizim dost

Mahzuni Şerif

Mürşit, Pir, Rehber, Talip ile:

Alevilerin inanç önderleri Ana/Dede’lerdir.

İbadet yerleri, Cemevleridir.

Yol’a ikrarıdır.

Müsahiplik’tir.

Deyiş, mersiye, semah’dır.

Bağlama’dır.

Yetmişiki millete aynı nazardan bakmaktır.

Din, dil, cinsiyet, renk ayrımı yapmamaktır.

Kendine özgün inancıyla, erkânlarıyla,

Alevîlik vardır, Alevilik haktır.

İnkâr eden bizden değildir…

Gerçeğin demine hüü

Aşk ile.