RİSK ALTINDAYIZ, AŞI İSTİYORUZ!

Türkiye genelinde 2 Mart tarihinden itibaren toplu ve kontrolsüz bir normalleşmeye
geçilmesinden bu yana geçen sürede Covid-19 vaka sayıları iki kattan fazla artmıştır. Salgının
bu yayılımına karşın, aşının temini ve uygulaması konusunda da sağlıklı bir çalışmanın
olmadığını görmekteyiz. Salgının hızla yayılması okulları, dolayısıyla eğitim ve bilim
emekçilerini ve öğrencilerimizi olumsuz etkilemiştir.
Sendikamızın eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim emekçilerinin
tamamının aşılanması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okullar gerekli önlemler
alınmadan açılmıştır. Eğitim Sen olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na acil aşılama ile ilgili olarak yaptığımız başvurulara verilen
cevaplar, eğitim emekçilerinin aşılanmasına yönelik ciddi bir adımın atılmadığını ve buna dair
sağlıklı bir planlamanın da olmadığını ortaya çıkarmıştır.
Covid-19 pandemisi kısıtlamalarının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana
sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamının oluşması için; yeni öğretmen
atamasının yapılması, ek dersliklerin açılması/yapılması, yardımcı personel istihdamının
sağlanması, her okula bir sağlık personelinin atanması, her okula yeterli miktarda hijyen
malzemesi gönderilmesi, ücretsiz maske dağıtılması, eğitime ek bütçe ayrılması ve 2021
bütçesinde eğitime ayrılan payın artırılması taleplerimizin hiç biri karşılanmamış tam tersi
uygulamalar hayata geçirilmiştir.
Yüz yüze eğitime başlamadan önce tüm öğretmenlerin aşılanacağı bizzat Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştır. Bizler kadar risk taşımayan Milli Eğitim Bakanı
kameralar önünde aşısını olmuş, ancak sorumlusu olduğu eğitim emekçilerinin aşı olması için
adım atmamıştır. Gelinen aşamada köylerde çalışan öğretmenlerin bir bölümü dışında eğitim
emekçilerinin çok büyük bölümüne hala aşı yapılmamıştır.
Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin şehir içindeki hareketliliği öngörülerek
kararlar alınması gerekirken, alınan kararlar ve uygulamalar virüsün yayılımını daha da
arttırmıştır. Her gün yüzü aşkın yurttaşın Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği bir
dönemde, bilimsel araştırmalara dayalı olarak yapılacak sağlıklı bir eğitim planlamasıyla
eğitim emekçilerinin iki doz aşısının tamamlanması beklenirken bu yapılmamış o dönemin
vaka verilerine göre düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liseler de açılmıştır. Öte yandan
bulaş riski yüksek yaş grubundaki ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze sınava çağrılarak
virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarılmıştır.
Toplu ve kontrolsüz açılmanın ardından, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime
başlanması ve zorunlu yüz yüze sınavlar sonrası pek çok öğrenci ve öğretmen Covid-19
virüsüne yakalanmıştır. 2 Mart sonrasında vaka, ağır hasta ve ölüm sayılarında yaşanan hızlı

artış, eğitim emekçilerine aşıda öncelik tanınması yönündeki acil talebimizin ne kadar önemli
olduğunu ortaya koymuştur.
Öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitim kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetli,
memur, idari ve teknik personelin, ailelerin ve toplumun sağlıklı yaşam hakkı iktidarın yanlış
politikaları nedeniyle açık tehdit altındadır. Gerekli önlemler alınmadan böylesine büyük bir
risk altında görev yapmaya zorlanmamızın sağlıklı yaşam hakkımıza müdahale anlamına
geldiği açıktır. Bizlerin, aile bireylerimizin, öğrencilerimizin ve öğrenci velilerimizin
hastalanması halinde başta siyasal iktidar olmak üzere sorumluluk MEB ve Sağlık
Bakanlığı’nda olacaktır.
Salgın hastalıktan korunmak, en azından hafif atlatabilmek için iki doz aşının yapılması
ve bağışıklık sağlanması için belirli bir sürenin geçmesi zorunludur. Sonradan telafisi mümkün
olmayacak mağduriyetlerin oluşmaması için; her iki doz aşının bir an önce yapılmasını talep
ediyor, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için şimdiden yetkilileri uyarıyoruz. Okullardaki tablo
daha da ağırlaşmadan yüz yüze sınavlar okullardaki tüm emekçilerin aşılanması tamamlanana
ve gerekli önlemler alınana kadar ertelenmelidir.
Toplum sağlığı için, eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için aşı
istiyoruz!

Ercan ÖZEL
Eğitim Sen Şube Sekreteri