Pandeminin kıskacında; İŞÇİ

 Pandemi her zaman olduğu gibi zemheri yüzünü işçiye göstermiştir.                                                                  

Dünyada meydana gelen korona virüsün  ağır sonuçları her zaman olduğu gibi işçi üzerinde etkisini gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

Pandemi süreci başladığında halk sağlığının korunması için alınan tedbirlerden de olumsuz olarak etkilenen işçiler oldu. Bir taraftan evinde sokağa çıkma yasağı kapsamı ve/veya kendini salgından korumak için evinde yaşayanlara kurye hizmeti ile yiyecek, içecek yetiştirmeye çalışan işçiye virüsün bulaşma tehlikesi ise “kadere” terk edildi.

Pandemi sürecinde “işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartabilmesi” hakkı bazı işverenler tarafından kötüye kullanılmaya başlanılmıştır. İşçiyi ücretsiz izne çıkartan işveren fiili olarak esasında işçiyi işten çıkarmaktadır.

SGK kayıtlarında işten çıkış yasağı nedeniyle de çıkış yapamayan işçi için hak arama yolu daha çetin hale gelmiştir. Ücretsiz olarak izne çıkartılan işçinin SGK primi işveren tarafından ödenmezken, işverenin yeni işçi alması halinde devlet tarafından SGK priminden mahsup edilmek şartıyla destek sağlanmıştır.

Ücretsiz izne çıkartılan işçiye devlet tarafından sağlanan destek günlük 47.70.TL.sı iken işverene sağlanan destek SGK priminden mahsup edilmek şartıyla günlük 53,67.TL.sıdır.İşçiye ve işverene sağlanan destekten de anlaşılacağı üzere sosyal devlet ilkesinden uzaklaşılmıştır. İşten çıkış yasağı fiili uygulamada işçinin ücretsiz izne çıkartılma haline gelmiştir. Ücretsiz izne çıkartılan işçi ise günlük 47.70.TL.sı ile aylık kirasını, su, elektrik, doğalgaz faturalarını ve diğer zaruri ihtiyaçlarını giderebilir mi?

Ücretsiz izne çıkartılan işçiye  fiili uygulamada bazı işverenler tarafından esasında “kendi iradenle istifa et, kıdem tazminatı ve diğer haklarını alma” denilmektedir. Pandeminin kıskacında işinden olmak istemeyen işçi için işten çıkış yasağı nedeniyle yeni iş arama yolu da dolaylı olarak kapalı hale gelmiştir. İşten çıkış yasağı pandemi nedeniyle olumlu tedbir olmakla birlikte bazı işverenler için bu yasak kötüye kullanılarak işçinin ücretsiz izne çıkartılması, bir müddet sonra ise işçinin kendiliğinden işten ayrılmasına dönüşmüştür. Pandemi her zaman olduğu gibi zemheri yüzünü işçiye göstermiştir.

Kalın sağlıcakla..    AV. Durmuş TÜRK