Neden pirlerimiz diri diri fırınlarda yakıldı? Nevin Kamilağaoğlu AABF EŞ BŞK.

Avrupa alevi birlikleri konfederasyonu Eşit Başkanı Nevin Kamilağaoğlu çorumda katledilen alevileri anarak  o günün hesabını sordu.

Çorum katliamını çok iyi hatırlıyoruz.

Çorum katliamı  diğer Alevi katliamlarında olduğu gibi üzeri örtülen,derin devletin karanlık,gizli arşivlerinde bekletilen ve hiç bir zaman gün ışığına çıkarılmayacak bir katliam olarak kalacak.
Neden 57 günahsız insanımız çocuklarımız,kadınlarımız katledildi?

Neden pirlerimiz diri diri fırınlarda yakıldı?
Alevilere karşı beslenen her gün yaşadığımız bu kin ve nefret neden?

Aleviler tüm dünyanın gerçeği. Devlet bu gerçeği kabul edip, sorumluluğunu alacak katliamlarla yüzleşip sorumlularını ortaya çıkaracak.