Kazım Karabekir Cem ve Kültür Evi

8. Olağan Genel Kurul 28-11-2021’de Dernek Merkezinde Saat: 10’da

Aşağıdaki Gündem İle Toplanmasına ;

Çoğunluk sağlanmadığı Takdirde 12-12-2021’de Aynı günde aynı yerde, Aynı saatte.

Aynı gündemle Toplanmasına, Katılan üyelerin oy çokluğuyla kararı alınmıştır.

GÜNDEM

AÇILIŞ

SAYGI DURUŞU

İSTİKLAL MARŞI

DİVAN SEÇİMİ

GELİR GİDER RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI

FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI

TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI VE İBRASI

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ

DİLEK VE TEMENNİLER

KAPANIŞ