KADIN OLMAK…
8 Mart 1857 de ABD de 40 bin kadın dokuma işçisinin işten çıkarılmalarını ve düşük ücret verilmesini
protesto etmek amacıyla direndikleri, greve girdikleri tarihtir. Kadınlar fabrikayı işgal eder ve polis
müdahalesi ile karşılaşır. 129 kadın çıkan yangın da hayatını kaybeder.
Günümüz de de durum değişmemiştir. Aksine kadınlar daha çok baskıya, sömürüye ve şiddete maruz
kalıyor. Toplum da değer görmek bir yana her geçen gün sayılarını tahmin edemeyeceğimiz kadar
katlediliyor kadınlar… kadınlarımız… Hem özel yaşantıların da hem de sosyal yaşamların da daima
dışlanıyor. Kadına yönelik şiddete tahrik gerekçesiyle indirimler uygulanıyor, bu sebepten kadın
cinayetlerinin önünü açıyorlar ve katilleri cesaretlendiriyorlar.
Artık buna tahammülümüz kalmadı… İsteğimiz sadece özgürce eşit şartlar da yaşamak. Ama bunu
bile bize çok gören bir ülke de yaşıyoruz. Bizler her gün yeni bir kadın cinayeti haberi ile uyanmak
istemiyoruz. Namus kavramını sadece kadın olarak algılayan sığ düşüncelerinizden kurtulacağız.
Bizler hala toplumsal eşitsizliklerle, kadına yönelik şiddetle, kadınların eğitim hakları elinden
alınmasın diye savaşıyoruz. Evet, bunlar bizim hakkımızken biz savaş veriyoruz. Haklarımız için
mücadele etmeyi bırakmayacağız. Bizler hangi din dil ırktan olursak olalım özgürce yaşayana dek
mücadelemize devam edeceğiz. Bizlere dayattığınız hayatı kabul etmeyeceğiz…
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Özgür yarınlara…
Aşkın GELEŞ

By Anadolunun Sesi Tokat

yazar hakkında bilgi