İçişleri bakanlığının sokağa çıkma yasağını iki saat önce ilan etmesinden dolayı halk tedirgin oldu ve günlerdir sokağa çıkmayan insanlar sokağa döküldü.

 

içişleri Bakanlığınca 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak‘ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul’da vatandaşlar açık market ve fırınlara akın etti. Bayrampaşa’da uzun kuyrukların oluştuğu market ve fırınların önündeki vatandaşlar sıra kavgası yüzünden birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşlar ise o anları izledi.

 

Bakanlığın açıklaması şöyle.İ
ARhttps://youtu.be/S3yha4GGUJI

Konu : Sokağa Çıkma Yasağ

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı
alınarak hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30
ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması
kararlaştırılmıştı.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi
amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi
uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;
Bu kapsamda;
1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda
belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara,
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin,
Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il
sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin
yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar
tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

ÇOK ACELE

Atatürk Cad. No:191 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon No: (0 312) 123 45 67 Faks No: (0 312) 123 45 68
e-Posta: [email protected]
İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Adı SOYADI
Unvan
Telefon No: (0 312) 123 45 70
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük
tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve
katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken
tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık
kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın,
soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen
hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Atatürk Cad. No:191 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon No: (0 312) 123 45 67 Faks No: (0 312) 123 45 68
e-Posta: [email protected]
İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Adı SOYADI
Unvan
Telefon No: (0 312) 123 45 70
Süleyman SOYLU
Bakan

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
81 İL VALİLİĞİNE
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
BAŞKANLIĞINA
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ BİRİMLERİNE

CUMHURBAŞKANLIĞINA
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA

By Anadolunun Sesi Tokat

yazar hakkında bilgi