İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle, İstanbul Havalimanı için kesilecek ağaç sayısı, Balıkesir Edremit Körfezine dökülen dere ve çaylar üzerine HES yapılması, İzmir Bergama İlçesi ile Balıkesir Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan Granit Ocakları ile ilgili soru önergelerine yanıt geldi.

İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN AĞAÇ KESİMİ

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, İstanbul Havalimanı için kesilecek ağaç sayısı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yönelttiği soru önergesine yanıt aldı.

Gelen cevapta, “ÇED Raporları bakanlığımıza yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlarca hazırlanmakta olup 21.05.2013 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına esas Nihai ÇED raporu ve ekleri faaliyet sahibinin taahhüdü altında bulunmaktadır. Söz konusu orman alanları proje kapsamında teşkil edilen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili komisyon üyelerinin Mevzuatı açısından görüşleri irdelenerek değerlendirilmiştir”  denildi.

EDREMİT KÖRFEZİ’NE DÖKÜLEN ÇAYLAR ÜZERİNE HES YAPILMASI

Kenanoğlu’nun Balıkesir Edremit Körfezine dökülen dere ve çaylar üzerine HES yapılmasıyla ilgili yönelttiği soru önergesine de bakanlıktan yanıt geldi.

Kenanoğlu, “Yapılması planlanan barajların yol açacağı ekolojik tahribatı önlemek adına DSİ tarafından ne gibi önlemler alınması düşünülmektedir” diye soru yöneltirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen cevapta “Bu projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren atık yönetimi yönetmeliği uyarınca konu değerlendirilmektedir” denildi.

“ÇEVRE TEHDİDİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEM ALINDI MI?”

Ali Kenanoğlu’nun bir diğer soru önergesi olan; İzmir Bergama İlçesi ile Balıkesir Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde Granit Ocağı İşletmesi ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak bakanlığa sormuş olduğu sorulara da Bakan Murat Kurum tarafından yanıt geldi.

Kenanoğlu, soru önergesinde insan sağlığı ve çevre felaketine dikkat çekerken, bakanlıktan yapılan açıklamada ise “Sözü edilen faaliyetle ilgili değerlendirme, ÇED süreci içinde ve ilgili mevduatlar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır” denildi.

Kaynak: PİRHA