Elbistan Afşin Termik Santrali Maraş’ta insan ve doğa yaşamını tehdit ediyor!

 Kapitalist sistemin alternatifi ekolojik bir yaşamı inşa etmektir. Bugün dünyada ve ülkemizde birçok çevre tarafından ekolojik bir yaşam üzerinde konuşulduğu bir süreçte bizlerin halen termik santrallerin yaratmış olduğu kirlilikle karşı karşıya kalmamız son derece manidar bir durumdur.
 Kapitalist sistemin yaratmış olduğu kirlilik yetmiyormuş gibi her geçen gün gücüne güç katmak amacıyla insan yaşamını tehdit etmeye devam eden termik santrallerin kurulma çalışmaları yapılması son derece vahim bir durum.
Elbistan termik santrali kurulduğu günden bu yana, devleti yönetenler geçmişten bugüne kadar tüm yöneticiler termik santrallerin insan ve doğa yaşamı üzerinde ne denli zararlı etkileri olduğunu bildikleri de bir gerçekliktir
 Elbistan Afşin ilçeleri arasında zirveleri karla kaplı Binboğa, Berik ve Nurhak dağlarının kuşattığı koca bir ova, ülkenin 4 büyük ova özeliğini taşıyan  Elbistan Ovası bura da yaşayan insanlar için son derece önemli topraklara sahiptir. Ağırlıklı olarak pancar, ayçiçeği, buğday, nohut ve arpa tarımı yapılmakta ve Elbistan ekonomisine katkıları olduğu gibi ülkenin ekonomisine büyük katkıları olmuştur. Elbistan Ovası özellikleri pancar yetiştiriciliği  hatta üretmiş olduğu pancar da bir şeker fabrikasının çalıştırabilecek üretimin olması ovanın Maraşlılar için ne denli bir öneme sahip olduğu ortaya bir ovadır. fakat 1970’lerin ortasına geldiğimiz de ise  Süleyman Demirel hükümetinin kararıyla yatırım programına alınıp 1975’te temeli atılıyor 1984’ler de de devreye girebiliyor. Elbistan Afşin Termik Santrali faaliyete başladığı günden bu yana sarmış olduğu gaz ve dumanla coğrafyada yaşayan insanların özellikle akciğer hastalığına yakalanma riskini arttırmakta olduğu birçok bilim insanı tarafından dile getirilmektedir. Sadece insan yaşamın üzerinde değil aynı zaman da coğrafyada yapılan tüm Tarım Toprakları üzerine adeta kül yağdırıyor. Bu da yapılan tarım üzerinde olumsuz etkileme ve hastalıklara da davetiye çıkardığını söyleyebiliriz.
 Termik santralleri bulundukları coğrafyada sadece insanlara değil aynı zaman da o coğrafya ikliminin değişmesine bile neden olmaktadır. Elbistan ve Afşin de ki Termik Santrali insanların ve Doğan’ın üzerine kül yağdırıyor dememize rağmen bugün halen filtresiz faaliyet göstermeye devam etmekte.
 Bu da bize şunu gösteriyor ki; bugüne kadar iktidara gelip geçenlerin ve bugün mevcut olan AKP iktidarı da halkın bu çığlığını duymamakta kararlı, dolayısıyla da AKP bir firmanın kar uğruna insanların ölümüne göz yummaktadır insanlar çığlık atıyor fakat
iktidarın  gözleri kör kulakları sağır olmuş insanların çığlığını duymuyor bile.
Elbistan ve Afşin de insanların başından aşağıya kül yağıyor zehir saçılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afşin Elbistan Termik santralinin filtresiz çalıştırılmasına ilişkin kanun teklifini veto edildiği zaman Cumhurbaşkanı rant’dan yana olmam demişti ama cumhurbaşkanının bu söylemi çok fazla sürmedi yine olduğu yerde üretime devam etti ve her gün daha önceki görüntüyü görebilirsiniz bugün Elbistan’da kar yağmış durumda gidin görün ki o bembeyaz olması gereken kar siyah bir tabaka kaplamış  Bu şekil bir üretim dünyanın hiçbir yerinde sürdürülmemektedir.
Maraş Halkı defalarca dile getirmesine rağmen yetkililer tarafından hiç bir zaman dikkate alınmadığı çıplak gözle görülüyor.
 Fakat şahsımın da içinde bulunduğu doğayı ve Yaşamı Koruma Platformu 2018 yılında başlatmış olduğu hukuki süreç halen devam etmekte fakat en ilginç olan şudur ki bu kadar insanlara ve doğadaki yaşama verdiği zararlardan dolayı oluşan toplumsal tepki ve itiraza rağmen mevcut olan termik santrallerin aynı şekilde üretimine devam etmesi, yenilerinin de inşa edilmeye devam etmesi manidardır. Bizler Maraşlılar olarak coğrafyamızı temiz bir hava temiz bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz doğamızdan ve ovamızdan elinizi çekin. Bizler bugüne kadar söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. ta ki baştaki insanlar olmak üzere doğadaki tüm canlıların yaşam hakkı korunana  kadar.
Saygılarımla
AHMET GÜDEN.