DİDİM CEM EVİ ELEKTRİK FATURASINI YARGIYA TAŞIDI
Ülkemizde son haftalarda gündemden düşmeyen yüksek tutarlı elektrik faturaları Ailelerimizi , Esnafımızı ve İbadethanelerimizi zor duruma sokmuştur.
Alevilerin İbadethaneleri olan Cemevlerinin faturalarına ticarethane ibaresi konulması bizleri sahada derinden yaralamıştır.
Faturalarda TİCARETHANE yazılmasında iki oyun var.
Birincisi Ticarethanelerin ücreti Konut ve İbafethanelere göre daha pahalı,
İkincisi ise Yılardır Devletin Alevilerin üzerindeki inkarcı Asimilasyon politikalarının devamı.
Nedir bunun sebebi : Biz Alevilerden platformda Cemevleri ibadethanemiz diye haykırırken, Devlet bizi Kültür Dernekleri Statüsünde gösterme gayreti .
Bizler Bir kez daha yineliyoruz .
Alevilerin İbdeteleri : CEM
İbadethaneleri ; CEMEVİ dir.
Bir diğer Sorunumuz geçen yıllarda BAKIRKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Kararı ve Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse de ulusal mahkemeler Cemevleri’nin ibadethane olarak kabulünün gerekli ve zorunlu olduğuna dair kararlar vermiştir. Verilen bu karalar ile, din, vicdan ve ibadet hürriyeti, ayrımcılık yasağı ve örgütlenme özgürlüğü birlikte değerlendirilerek Cemevleri’nin de diğer ibadethaneler ile eşit hukuki statüye sahip olması ve dolayısı ile yasada cami, kilise, sinagog vs gibi ibadethanelere tanınmış haklardan yararlanması gereğine vurgu yapılmıştı.
Bizlerde bu kararlar doğrultusunda geçen süreçlerde Elektrik faturamızı ödememiştik. Fatura son ödeme tarihi geçtiği için Aydın Elektrik Dağıtım Şirketi Cemevimizin Morgunda Cenaze olmasına rağmen , her türlü anlatım ve karaları göstermemizi dahi dinlemeden Elektriklerimizi kestiler .
Didim Cemevimize Bu ay gelen yüksek fatura ve Ticarethane ibaresi kaldırılması için Didim Cemevimizin Yönetim Kurulu , Üst Kurul ve Kadın Kolları üyelerimizle birlikte .
Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz , Yöneticimiz Avukat #SEVDA#TUNA ve Avukat Özgür Tuna ile birlikte Didim Adliyesine giderek ,
Didim cemevlne ticarethane statüsünde gelen elektrik faturasına karşı hukuki süreci başlattık,
Avrupa insan hakları mahkemesinin 2014 tarihinde vermiş olduğu karar ve yakın tarihte yargıtay 3. hukuk dairesinin vermiş olduğu kararlar ile artık cemevlerinin bir ibadethane olduğu artık tartışmaya kapanmıştır. Bu doğrultuda din ve vicdan özgürlüğü ilkesince diğer ibadethanelerde olduğu gibi cemevlerine ait elektrik faturalarınında diyanet işleri başkanlığı bütçesi tarafından karşılanması gerektiği ortadadır. Bu konuda davamızı açtık davayı sonuna kadar takipçisi olacağız, olumlu bir karar çıkacağına inanıyorum”
……..Alevilik HAKTIR ………………………………..
……..Alevilik VARDIR………………………………….
Celalettin Şirin Sezer, Duran Esen ve 109 diğer kişi
3 Yorum
7 Paylaşım
Beğen

Yorum Yap
Paylaş