COVİD-19 PANDEMİDE VERGİ TARİHİNDE YANLIŞ KARAR
1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresini 28 Mayıs 2020 tarihi olarak Gelir İdaresi Başkanının imzasıyla yayımlanan VUK. 130 numaralı sirkülerle her zamanki gibi klasik bir şekilde kamuoyuna duyuruldu.
*2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 2020 tarihine, *2020 Yılı Mart, Nisan ve Mayıs Aylarında verilecek KDV Beyannameleri 27.07.2020 tarihine ilgili sirkülerle ertelenmiştir. *2019 Yılı hesapları (2019 yılı zarar eden işletmelerin mahsup edilecek geçmiş yıl zararları )sonuçlanmadan, 2020 Açılış işlemleri de devamında yapılamıyor.
2020 Mart ayı KDV, ve 2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden, 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin doğru hazırlanması zinhar mümkün değildir. Bildirimi yapılmamış cironun kar-zararı beyan edilecektir.
Beyanname ve bildirimler birbirleriyle zincirin halkası gibi bağlantılıdır, ortada verilmemiş beyannameler bildirimler varken, kar-zarar hesaplamasının imkanı yoktur.
Bu süreçte özellikle MÜKELLEFLERİN (müşterilerinin) ve MALİYE BAKANLIĞININ işini yapan MALİ MÜŞAVİRLERİ bu COVİD-19 Pandemi sürecinde, 65 yaş dışarı çıkma yasağı varken iktidar gereksiz yere çok büyük zora sokmuştur.
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerini 29 Temmuz 2020 tarihe alarak bu hatadan bir an önce dönmelidir.14.05.2020
Server GÖKMEN
Mali Müşavir İstanbul İl Başkan Yardımcısı