CAFER KAPLAN DEDE :  GÖNÜL KABEMİZE DOKUNMAYIN !

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ( AABK) İnanç Kurulu Başkanı Cafer Kaplan Dede, Türkiyede hükümetin aleviler üzerinde yapmış olduğu asimilasyon çalışmalarına karşı tepkisini şöyle dile getirdi,

Değerli canlar Alevi inancına yönelik asimilasyon, asırlardır planlı bir şekilde devam ediyor. Yakın tarihte tezgahlanan oyunlara baktığımızda bu durum daha da somut bir şekilde görülmektedir

1980 Askeri darbesiyle birlikte Alevi köylerine zorla camilerin yapılmasıyla inancımıza yönelik inkârcı bir politikaya başlanıldı. Okullarda zorunlu hale getirilen din dersleri üzerinden inancımız yok sayıldı. Sonrasında köylerimiz bilinçli bir şekilde boşaltılıp, Alevilerin bağlı oldukları Ocaklardan Pirlerden uzaklaştırılması politikası devreye girdi. Şehirlere göç eden Alevi toplumunun çocukları, gençleri bu kutsallardan uzak bir şekilde devletin öngördüğü Alevilik ile büyüdü. Yol’umuzdan uzak, içi sünnilikle doldurulmuş ve asimile edilmiş bu sözde Alevilik ile devlet sonuç alma çabası içerisindedir.

Aleviliği ve Alevileri Yol’undan uzaklaştırmanın derdinde olan bu zihniyet ile hareket eden devlet; asırlardır toplumumuz içindeki hoşgörüyü, 72 millete bir nazarla bakmayı, dini dili ırkı ne olursa olsun insan gözüyle bakmamız gerektiği felsefesini unutturmaya çalıştı.

Bunlar yetmiyormuş gibi son olarak geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanlığı’nın kendi tertiplediği resmî törenlerinde Serçeşmemiz Pir Hünkâr Hacı Bektaşi Veli hedef alındı. Pirimizin geleneksel resminde yer alan Aslan ve Ceylan figürleri kaldırılarak Aleviliğin temel prensiplerinden olan hoşgörü ve barış ortadan kaldırılmak istendi. Halbuki Hünkârı Hünkâr yapan kucağındaki önemli değerlerden biride Aslan ve Ceylan’dır. Onların anlamı da bizler için Barış, Kardeşlik ve Hoşgörü’dür.  Bu yüzden der ki Pirimiz:

“Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda

Bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda

Hırslar, kinler yok olur Aşk ile meydanımızda

Aslanla, Ceylan Dosttur kucağımızda.”

Hafife alınmaması gereken bu saldırı karşısında hep birlikte; Pirlerimiz, İnanç önderlerimiz ve Alevi kurumlarımız olarak bu planlı saldırının karşısında durmamız gerektiğine inanıyoruz. Aksi taktirde

“Hararet nardadır, sacda değildir.

Keramet baştadır, tacda değildir.

Her ne ararsan kendinde ara.

Kudüs’de mekke’de hac’da değildir.

İlimden bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.“

diyen Hünkâr Hacı Bektaş‘ın düşüncesini, felsefesini; Bakanlık ve AKP‘nin binalarında arayan sözde dedeler, inanç önderleri ortaya çıkacaktır. Bu da inancımıza büyük zarar verecektir. Kazanan Yol’umuz değil Devletin hedeflediği sazımızla sözümüzle yok etmek istediği Alevi inancı olacaktır dedi.