Britanya Alevi Federasyonu’nun 5 Ekim’de düzenlediği Alevi Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) 5 Ekim cumartesi günü İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde bir konferans düzenlemişti. Konferansta Alevi yol ve erkanının geçmiş nesillerden günümüze miras bırakılması için böyle çalışmaların önemine dikkat çekilmişti.

Konferansta söz alan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Hüseyin Mat,Avrupa’daki Alevilerin yaşadıkları sorunlara ve nasıl çözümler bulunması gerektiğine değindi. Siyasi ve ekonomik nedenlerle gelinen avrupa ülkelerinin şu anda vatanları olduğunu ifade eden Mat, Alevilerin yurt dışında bir araya gelme gereksinimi hissettiklerini ve bunun sonucunda da Avrupa Alevi hareketinin oluşum sürecinin başladığını belirtti. Dünden bugün eörgütlenmede iyi bir yerde olduklarını kaydeden Mat, bugünden yarına bu örgütlenmeyi daha iyi hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Arkasından söz alan BAF Başkanı İsrafil Erbil, Alevilerin birliğe ve dirliğe ihtiyacı olduğuna vurug yaparak “Biz küçüccük bir iyiliği çoğaltabilecek bir toplumuz, böyle bir inanca sahibiz” dedi.

İinanç, eğitim, gönüllülük ve yöneticilik, örgütlenme ve toplumsal hizmetler, medya, politika ve ekonomi, entegrasyon ve diploması ile sanat başlıklı oturumlardan oluşan konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı.

“KULLANILAN DİL ALEVİCE OLMALIDIR”

Kurumlarımızda, cemevlerimizde, yaşam alanlarımız başta olmak üzere örgütlü canların konuştuğu literatür ve lisan yol dili olmalıdır. Karşımızdaki insanın bir Hakk varlığı ve parçası olduğunu dolayısı ile onun incitilmemesi gerektiğini bilir ve öyle davranır. Hoşgörü ve saygı tüm dillerde inancımızı temsil eder. Yetmiş iki millete aynı nazarla bakmak düsturuna uygun yolumuzu yaşatmak gerekmektedir. Bu nedenle lisanların hepsi kutsaldır ve saygı duyulmalıdır. Konuşulan dil hangisi olursa olsun ifadesi Alevice olmalıdır.

“İNANCIMIZIN YENİ NESİLLERE TAŞINMASI ÖNEMLİ”

İnanç kurulunun Aleviliği yaşatmak için üstlendiği görev çok değerlidir. İnanç önderleri ve akademisyenlerin belirli aralıklarla bir araya gelerek inancımızın akademik dünya ve yeni nesillere taşınması önemlidir. Dijital araçların yardımı ile de gençlere inancımızın taşınması için gerekli çalışmalar yürütülmelidir.

“SİYASİ PARTİLERLE KURUMSAL İLİŞKİLER KURULMALI”

Yaşadığımız bölgelerde Alevi belediye meclis üyelerimizin, yerel yöneticilerimizin ve temsilcilerimizin olması tarihsel bir zorunluluktur. Adayların liyakat ve temsiliyet kaabiliyetleri göz önünde bulundurularak desteklenmeli ve yaşadığımız ülkede siyasi partilerle kurumsal ilişkiler kurulmalıdır. Kurumsal ve toplumsal hassasiyetlerimiz yerel ve merkezi yöneticilere aktarılmalı ve temsil edilmelidir. Alevi kurum yöneticilerinin aynı zamanda bir siyasi parti yönetiminde görev alması uygun değildir.

Alevi iş insanlarının bir araya gelerek kurumsal bir yapı altında örgütlenmesi önerildi.
Kadınlarımızın ve gençlerimizin daha fazla görev almaları için teşvik edilmeleri, bu anlamda yöneticilik eğitiminin önemi vurgulandı. Gençlerimizin üniversite eğitimi almaları konusunda desteklenmesi, üniversitelerde var olan Alevi öğrenci birliklerinin güçlendirilmesi, Alevi öğrenciler için yurt ve burs çalışmalarının yapılması ve bunların tüm kurumlarımızda öncelikli çalışma alanları arasına alınması gerekliliği vurgulandı.

Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryası, Britanya’da ve Avrupa Parlementosu’nda ulusal ve uluslararası Alevileri temsil eden bir sekreteryadır. Bu kurumun olması çok değerlidir. Bu kazanımlarımız çoğulcu ve katılımcı olmalı ve sekreterya ile tüm kurumlarımızın iletişimde olması gerekmektedir.

“EĞİTİM ALANLARIMIZ KAPSAYICI OLMALI”

İlimle gidilen yolun takipçisi öğretimizde ve dergah geleneğini temsil eden kurumlarımızda eğitim çok değerlidir. Eğitim alanlarımız kapsayıcı olmalıdır. Kurumlarımızda verilen Alevilik eğitimi ve Britanya okullarında verilen Alevilik dersleri hazırlanmış olan müfredata uygun olmalıdır. Alevilik derslerine destek sunacak genç kadroların yetiştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bağlama ve diğer enstruman kurslarımız ortak bir müfredat çerçevesinde öğretilmelidir. Kurumlarımızın öğretici ve eğitici paneller aracılığı ile yerelde kamu hizmetleri ve kurumları hakkında bilgilendirme yapması önemlidir. Eğitim sorumlularımız Britanya eğitim sistemi ve müfredatına hakim olmalı ve ailelerimize rehberlik görevini üstlenmelidir. Eğitmenlerimizin yeterlilik ve güvenlik bilgileri yönetim kurulları bilgisi dahilinde olmalıdır.
Kurumlarımızın sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi vermesi ve üyelerini bu projelere yönlendirmesi gerekiyor. Eğitim kamplarının yapılması ve bu kamplarda farklı yaş gruplarının çalışma atölyelerinin olması gerekiyor.

“SÜRELİ BİR ALEVİ YAYINI OLUŞTURULMALI”

Kurumlarımızdaki medya sorumlusu canlarımızın daha aktif ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve faaliyetler Alevi medya kurumlarına ve bizim dışımızdaki medya guruplarına oluşturulacak bir network ile iletilmelidir. Gençler ve kadınların bu çalışmalarda yer almakları teşvik edilmelidir. Süreli bir Alevi yayınının oluşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.

Arşivin oluşturulması gerekmekte. Alevi kütüphanesi ve bu kütüphanenin bir parçası olarak kitaplar makaleler araştırmalar ve görsel kaynakların bulunması gerekiyor.

Topluma gidilmesi ve bunun ev ziyaretleri aracılığı ile yapılabileceği önerildi.

Üniversitelerde var olan Alevi öğrenci birliklerinin tekrar harekete geçmesi ve olmayan üniversitelerde de tekrar oluşturulması gerekmektedir.

Lokal kütüphaneler ve eğitim merkezlerinde kurumsal broşürlerimizin olması ve bizim dışımızdaki toplumlara inancımızın ve kültürümüzün anlatılması önemlidir.

Okul sonrası kurslar ve grup çalışmalarında ailelerimiz görev almaya teşvik edilmelidir. Bölgemizdeki maratonlar, gönüllü çalışmalar ve çağımızın sorunları olan kanser, küresel ısınma, ırkçılık gibi tüm dünya insanlarını ilgilendiren konularda görev almak ve farklı toplumlarla ortak çalışmalar yürüterek Alevi toplumunu temsil etmek gerekiyor.

Düzenli şekilde konferans ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalı ve eksiklikler giderilmelidir.

“ALEVİLİK FARKLI KANALLARLA ANLATILMALI”

Farklı kanallarla Alevilik anlatılmalıdır. Örneğin müziğin önemli bir kültür taşıyıcı rolü vardır. Başarılı örneklerimizden birisi Anatolian Collective müzik grubumuzun SOAS üniversitesinde yaptığı etkinlikte İngilizce konuşan yüzlerce insan Aleviliği öğrendi. Farklı kültürden insanların cemevlerimize davet edilmesi ve farklı kültürlerden sanat ve dansların Alevi çocuklarına öğretilmesi kurumlarımızın dünyaya açılmasına neden olur.

İnancımızın gereği insanlara yargısız bakmanın önemi ve yetmiş iki millet anlayışı dil, renk, cinsiyet, ırk gözetmeksizin kapsayıcı çalışmaların çoğaltılması önemlidir.

Akademisyenlerin kurumlarımızın içinde tekrar yer alması gerektiği konuşuldu ve buna bağlı olarak Alevi araştırma grubunun tekrar işlevli hale gelmesi gerekiyor.

Kurumlarımızda düzenlenen etkinlikler yolumuzun öğrettiklerine uygun olmalı. Bu etkinliklerde sanatsal olarak yeterliliği olan canlarımıza özellikle gençlerimize yer verilmelidir. Gençlerimizin sanatın tüm alanlarında eğitim alması ve uygun koşullar sağlanarak bu yeteneklerini sergilemeleri desteklenmelidir.

KURUMLAR ARASI DİYALOG

Kurumlarımız arasındaki diyalog ve iletişim arttırılmalı özellikle fiziki olarak birbirine yakın konumda olan kurumlarımızın aynı ya da yakın tarihlerde benzer etkinlikler organize etmemesi konusunda hassas davranılmalıdır.

İhtiyaç olan bölgelerde yeni cemevlerinin kurulması için çalışmalar yürütülmelidir.
Kurumlarımızda görev alan yöneticilerimizin üstlendikleri sorumluluğu yerine getirebilme kaabiliyetleri arttırılmalıdır. Kişisel sorunlardan kaynaklı küskünlükler sonlandırılmalı ve kurumlar arası sorunlar yol kardeşiliği ilkeleri ile giderilmelidir. Eşit başkanlık sisteminin tartışılıp uygun görülmesi durumunda uygulanması önerildi.

“KUAŞKALAR ARASI UYUM SORUNU ÇÖZÜLMELİ”

İnanç, kültür ve entegrasyon konularında kuşaklar arası uyum sorunlarına yönelik çözümler üretilmeli bu konuda tüm kurum yöneticilerimizin, inanç önderlerimizin, gençlerimizin ve eğitimcilerimizin koordineli çalışarak tüm halkımızı kucaklaması önemlidir.