ANADOLUYU AYDINLATAN MEŞALE BEKTAŞİLİK

Sevgili canlar bir profesör diyor ki Türkiye’de Anadolu Aleviliği olmasa Türkiye’nin resmi dili Arapça olurdu. Yani Türkçenin ve Türklüğün şu an ki yaşamımıza hakim olması Alevi felsefemizin Hz. Hünkar Hacı Bektaşi Veli’nin vermiş olduğu emeğin ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri sayesinde çağdaş bir yaşama kavuşmuştur. Ve ben de kanaatim o dur ki eğer Hz. Hacı Bektaşi Veli Aleviliği modernize ederek aydınlık bir ortama taşımasa idi belki bugün Anadolu Aleviliği de karanlık içinde kalabilirdi. İran Şiiliği gibi şeriatın katı kurallarıyla boğuşmak zorunda kalabilirdik. Bugün ki çağdaş yaşamımızı Hz. Hünkar ve Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğumuz kanısındayım. Burada Cemali babanın bir güzel eserini sunuyorum;
Bektaşilik kolay zannetme aşık
Tariki nazenin sırrı lâfeta
Eline, diline, beline sağdık
Olmayan Bektaşi taklittir cana
Şeriat abıyla yunmayan aşık
Tarikat narıyla yanmayan aşık
Marifette hakka dönmeyen aşık
Hakikatte kamil sayılmaz asla
Cemali baba seçer her dem kalleşi
Cevherle karışmış olsa çay taşı
Taklit kabul etmez asla Bektaşi
Kem ayarı tanır çeşmi ürafa
Ve bir Bektaşi fıkrası;
Bir gün softanın biri Bektaşi baba erenlere çıkışı; Yahu baba erenler ramazan gelip gidiyor siz hiç oralı olmuyorsunuz siz bu ramazanı ne zaman tutacaksınız? Mübarek baba erenler cevaben buyuruyor ki; Evlat ramazan gider yine gelir gider yine gelir ama bu fakir bir giderse bir daha gelmez, onun için bırakta beni ben bildiğim gibi yaşayayım, der. Ve burada günümüzün aydınlık ve çağdaş yüzü sayın Mahmut Erik Aydın babaya sevgi ve hürmetlerimle.
BABA ERENLERE
Yüreği aşk ile dolu
Mahmut Erik Aydın baba
Erenlerin gonca gülü
Mahmut Erik Aydın baba
Aşk ile ummana dalmış
Özünü mevlaya salmış
Hünkardan icazet almış
Mahmut Erik Aydın baba
Hz. Hünkar pirimiz
Sarı saltık rehberimiz
Şahı merdan önderimiz
Mahmut Erik Aydın baba
Pir elinden dolu içer
Meyli muhabbetle geçer
Gül yüzünde güller açar
Mahmut Erik Aydın baba
Yüce bir varlıkmış meğer
Gerçeklere verir değer
Ahmet AKAR vasfın över
Mahmut Erik Aydın baba
10.06.2021 Ahmet AKAR

By Anadolunun Sesi Tokat

yazar hakkında bilgi