ALEVİLERİ DEMOKRASİDEN KOPARAMAYACAKSINIZ.!
Gün geçmiyor ki bizim ve kimliğimizin üzerinden birileri kendini var etmesin.
Bu günlerde yine birileri sözde Alevi kimliğini savunmak adına İstanbul Büyük Şehir belediyesinin 23 Nisan dolayısı ile dağıttığı kitapcık üzerinden adeta fırtına koparmaktadır. Cambaza bak kurnazlığı ile bir taraftan iktidara göz kırpılmakta bir yandan ise Alevi kimliğini ”makul” bir kalıba sokma çabası gösterilmektedir.
Bahsi geçen kitapçıktaki temsili resimde adeta Alevilik görünür kılınmıştır.Bu, İBB’nin iyi niyetli bir çalışmasıdır. Yıllarca bizi yok sayan,Madımak davasında,sözde zaman aşımı için ”hayırlı olsun” diyen zihniyete,yine Madımak katilinin serbest bırakılmasına karşı bir söz etmeyenler,bu gün bir tas su da fırtına kopartıp iktidara şirin görünmek istiyor. Demokrasi,Laiklik ve parlementer
Cumhuriyet  taraftarı belediyelerin özellikle son yerel seçimlerden sonra Alevilere ve kurumlarımıza olan pozitif ve iyi niyetli yaklaşımlarını biliyoruz.Zira
Aleviler, kimin hınzır paşalık yaptığınında bilincindedir.
Bizim tarihimiz demokrasiye verdiğimiz destek ve emeklerle doludur.
Alevilerin demokrat belediyeler ile arasında,seviyeli ve eşit taraflar olarak kurduğu ilişkilerin bozulmasına izin vermeyeceğiz.
Şunu açıkca belirtelim ki, son seçimlerde çağdaş,eşitlikçi,demokrasi yanlısı belediyelerin kazanılması için tavrımız gayet net olmuştu. Bu gün de tavrımızda bir değişiklik olmadığı gibi yerel yönetimlerin devamı için desteğimiz sürecektir.
Alevileri görmesi gereken devletin kendisi olmalıyken bunu sadece HDP ve CHP’li belediyelerin yapıyor olmasından neden rahatsızlık duyulmaktadır.
Kimliğimize karşı bir saldırı yada hakaret varsa kim olduğuna bakmadan gerekli tavrı almasını da bilen bir halkız. Bu bağlamda diyoruz ki;
İBB’nin çalışmasını bahane ederek iktidara göz kırpmak samimiyetsizliktir.
Alevileri demokrasiden ve laiklikten koparamayacaksınız.
PİR SULTAN ABDAL
KÜLTÜR DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ

By Anadolunun Sesi Tokat

yazar hakkında bilgi