Alevi örgütleri pek çok kentten seslendi

Alevi örgütleri çeşitli illerde yaptıkları açıklamalarla zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, cemevlerinin ibadethane sayılmasını istedi.

Zorunlu din dersine karşı yurdun dört bir yanında Alevi örgütleri, siyasi partiler, kitle örgütleri miting ve kitlesel basın açıklamaları düzenledi. Demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet ve eşitlik çağrısı ile gerçekleştirilen mitinglerde zorunlu din derslerinin kaldırılması, son Milli Eğitim Şurası’nda karar altına alınan okul öncesi eğitimde din eğitimi kararının geri çekilmesi istendi. Eşit yurttaşlık hakkı talebinin de yansıdığı miting alanlarında “Diyanet lağvedilsin”, “Cemevleri ibadethanemizidir”, “Parasız, bilimsel, anadilde eğitim”, “Halklara özgürlük inançlara özgürlük” yazılı dövizlerle talepler dile getirildi.

 

İSTANBUL’DAN KİTLESEL HAYKIRIŞ

İstanbul’da miting adresi Kadıköy’dü. Alevi örgütlerinin yanı sıra mitinge siyasi parti temsilcileri de katıldı. Mitingde kurumlar adına ortak açıklama yapıldı. Alevi inancına yönelik asimilasyon ve ayrımcılık politikalarına her gün yenilerinin eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, evrensel değerlerle kuşatılıp bilim yuvaları haline getirilmesi gereken okulların gerici bir kuşatma altında olduğuna değinildi.

 

‘KARŞI ÇIKMAZSAK UYGULAMAYA GİRECEK’

Eğitimin düşünmeyi, sorgulamayı öğretme, kendine güvenen bireyler yetiştirme amacı taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Din dersleri 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirildi. Darbe sonrası kurulan sağ iktidarlar, tekçi, asimilasyoncu, inkarcı, cinsiyetçi eğitim sistemi inşa ettiler. Tarikatçı vakıfların isteğiyle dinsel içerikli 4 ders daha müfredatta zorunlu hale getirildi. Hükümet bununla da yetinmeyen hükümet Milli Eğitim Şurası’nda 4-6 yaşındaki anaokulu çocuklarına din dersi verilmesini tavsiye etti. Karşı çıkmazsak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konacak.” uyarısında bulunuldu.

 

4-6 yaş arası çocuklara din dersi vermenin somut düşünme aşamasında olan çocuğun dünyasını soyut kavramlar ile alt üst etmek anlamına geleceğini vurgulayan Alevi örgütleri, “Hiçbir inanç küçük çocuklara empoze edilemez. Bu tavsiye kararı Evrensel Çocuk Hakları’na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Millî Eğitim Şûrası kararını geri çekin” diye seslendi.

 

‘MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİYİZ’

By Anadolunun Sesi Tokat

yazar hakkında bilgi