Alevi toplumunun uğradığı hak ihlallerine ve örgütlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pir  Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD)  Malatya Ören Şube Başkanı Mazlum Köse, Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 300 Alevi örgütünün olduğunu ancak Alevilerin talep ve isteklerine yeteri kadar cevap veremediklerini belirterek kendilerini yeniden dizayn etmeleri gerektiğini söyledi.

HABERİN VİDEOSU

https://www.youtube.com/watch?v=11sVjywsbK4

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Ören Şube Başkanı Mazlum Köse Alevilerin uğradığı hak ihlallerine, taleplerine ve örgütlülüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ören’in Türk ve Kürt kökenli Alevi yurttaşların yaşadığı bir mahalle olduğunu kaydeden Köse “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak daha önce belediye tarafından kültür merkezi ve düğün salonu olarak yapılmış bir mekan vardı biz onu cemevine dönüştürdük. Ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlayışla burada çalışmalarımız yürüttük. Bölgede birleştirici ve odaklayıcı bir güç olacak şekilde çalışmalar yaptık” diye konuştu.

“ÜLKENİN DEMOKRATİKLEŞMEYE İHTİYACI VAR”

Alevilerin sorunlarını ve taleplerini ülkenin talepleri, beklentileri ile ayrı tutmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Köse “Bu ülkenin gerçek anlamda demokratikleşemeye ihtiyacı var. Bir Alevi ve Kürt sorununu işsizlik sorunundan ayrı tutarsak çözüme ulaşamayız. Alevilerin sorunlarını ve beklentilerini diğer kesimin beklentileri,  sorunları ve mücadelesi ile birleştiremezsek sorunları tek başına çözme imkanını ve olanaklarını bulamayız. Bu bağlamda ülkenin önce demokratikleşmeye ihtiyacı var. Mücadeleyi bu yönde yürütmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ALEVİLER NEREDE BİR HAK MÜCADELESİ VAR İSE ORADA OLMUŞTUR”

Alevilerin tarih boyunca hep baskıya, zulme, katliamlara uğramış bir topluluk olduğunu dile getiren Köse, “Yakın tarihimizde ve günümüzde de Maraş, Sivas, Çorum ve Malatya katliamlarını yaşadık. Gezi  olaylarında yaşamını yitirenlerin tamamının Alevi olması sıradan bir durum değildi. Aleviler nerede bir hak mücadelesi, bir demokratikleşme mücadelesi var ise öncü olmuşlar ve içinde olmuşlardır. Bu bağlamda da bizim inançsal boyut bakımından hangi çizgide durduğumuz bellidir” dedi.

“ALEVİ ÖRGÜTLERİ KENDİLERİNİ YENİDEN DİZAYN ETMELİDİR”

Alevilerin son 30-35 yıllık süre içerisinde örgütlenme çalışmaları doğrultusunda bir yapı oluşturduğunu kaydeden Köse, Alevi toplumunun ve kurumlarının örgütlülüğüne ilişkin şunları kaydetti:

“Alevi kurumlarının ülke içinde ve ülke dışında  300’e yakın dernek, vakıf ve federasyon şeklinde örgütlenmesi mevcut. Ama bu örgütler ilk kuruldukları dönemlerdeki Alevilerin inançlarına ve taleplerine bir nebze cevap vermeye çalışırken bugün talepler, koşullar ve konjoktör değiştiği için artık bu örgütler bu yapıları ile taleplere cevap verecek durumda değiller. Bu bakımdan Alevi örgütlerinin de yeniden bir yapılanmaya kendilerini günümüz konjonktürüne ve koşullarına göre tekrardan dizayn etmeye ihtiyacı vardır. Bu yalnızca PSAKD örgütlülüğü bakımından değil tüm Alevi  örgütleri bakımından böyledir. Bu nedenle Alevi örgütleri yeniden bir yapılanmaya gidiyor. 16 Kasım’da Garip Dede Dergahında  ‘Yolda Birlik, Mücadelede Birlik’ diye kıymetli bir toplantı yapıldı ve 7 tane dernek ve federasyon buraya imzasını koydu. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu da bunun içinde oldu. Avrupa’da  yaşayan Aleviler ile Türkiye’de yaşayan Alevilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini birleştirmek adına kıymetli bir toplantı oldu. Bizim temennimiz bu toplantının yalnızca salon toplantısı ile sınırlı kalmamasıdır. Orada konuşulan, tartışılan konuları ve önümüze koyduğumuz çözüm önerilerini hayata geçirerek bir an önce örgütlerin kendilerini Alevilerin bugünkü taleplerine göre yeniden şekillendirmeleri kıymetlidir.”

“ALEVİLER SEÇİM DÖNEMLERİNDE OY DEPOSU OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Avrupa’da demokrasinin ve insan haklarının daha ilerde olduğuna ancak Türkiye’de yönetimsel anlayıştan dolayı kısıtlı olduğuna vurgu yapan Köse AlevilerinTürkiye’de uğradığı hak ihlallerine ilişkin şunlara değindi:

“Bugün halen bizim cemevlerimiz yasaklı ve ibadethane olarak kabul edilmemiş durumdadır. Biz Aleviler halen yalnızca seçim dönemlerinde oy deposu olarak görülmekteyiz. Sadece o dönemlerde bizi görüp hatırlayan bir sistem var. Halen sistemin bizim taleplerimiz isteklerimiz, yaşam biçimimiz hakkında önümüze koyduğu bir şey yok. Bu bakımdan  Alevi çocuklarının kendi öğretisi ve inancı ile büyümesi noktasında sistem bize olanak tanımıyor. Kendi çabalarımız ile yaratmış olduğumuz alanlar da yeterli değil ve  zaman zaman sistemin baskıları ile törpülenmeye çalışılıyor. Bu bakımdan Avrupa’da ve Türkiye’de yaşayan Alevilerin öğretisini ve yolunu öğrenmesi açısından farklılıklar vardır. Avrupa bu konuda biraz daha bizden önde diye düşünüyorum.”

“ALEVİLİK VARDIR VE HAKTIR”

Hükümetin Alevileri tanımadığını ve tarih boyunca da kabul etmediğini kaydeden Köse, Türkiye’de sistemin Alevileri tanımadığını, yok saydığını ve AİHM’in vermiş olduğu kararlara da uymadığını belirterek şunları aktardı:

“Biz ‘Aleviler vardır ve Alevilik haktır’ diyoruz ama sistem bunu çok kabul etmiyor. Sistemin Alevileri kendi talepleri ile kendi inanç biçimi ile kabul etmesi gerekiyor. Biz ibadet  etmek istediğimizde bize camiyi işaret etmesinler. Alevilerin ibadet yeri camiler değil cemevleridir. Bizim cemevlerinin yasal sattüye kavuşması talebimiz bugüne kadar Türkiye’de karşılık görmedi. Bu yasal yollar ile yargı önüne gitti mahkemelere verildi,  davalar açıldı. Türkiye yargı organları buna karar veremediler ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı. AİHM cemevlerinin yasal bir ibadethane olduğunu ve yaşam koşullarının iyleştirilmesi yönünde karar aldı. Ancak bu kararın alınmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletine ‘bu kararları uygulamak zorundasın’ diye direktif verilmesine rağmen bunlar uygulanmıyor. Aslında Trükiye AİHM kararlarına imza koymuş bir ülkedir ve onu kabul etmiş bir ülkedir. Ama orada alınan kararları uygulamakta geri duruyor.”

(HABER MERKEZİ)

By Anadolunun Sesi Tokat

yazar hakkında bilgi